Vzkaz v láhvi by víno-klub

Vyberte víno, napiště vzkaz


Nákupní řád

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.vzkaz-v-lahvi.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Víno-klub.cz, s.r.o., Benediktská 1060/3, 110 00 Praha 1, IČ 278 96 382, DIČ CZ 278 96 382.

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

IV. Bonusy, slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího.

V. Způsoby platby

Kupující z České republiky zaplatí zboží prostřednictvím platební brány Go Pay. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání dané kupní ceny na jeho bankovní účet.

VI. Doba dodání zboží

Kupující si při zadávání objednávky vybírá jeden z tarifů doručení podle doby a místa dodání objednávky.

Podmínky doručení jsou u jednotlivých tarifů následující:

Tarif „Express po Praze (do 2 hod)“

Kurýrní služba doručí objednávku do 2 hodin od přijetí příslušné platby v případě, že objednávka byla přijata k vyřízení ve všední dny do 17:00, tj. platba poslední objednávky, která bude přijata k vyřízení, musí být připsána na náš bankovní účet ve všední den nejpozději v 17:00.

K objednávce jsou připočteny náklady na expedici ve výši 159 Kč.

Tarif „Do druhého dne po celé ČR“

Kurýrní služba doručí objednávku do druhého všedního dne po celé ČR. Doručení probíhá mezi 9:00 – 17:00 hod. Doručení „Do druhého dne po celé ČR“ je možné v případě, že objednávka byla přijata k vyřízení v předchozí všední den do 14:00, tj. platba poslední objednávky, která bude přijata k vyřízení, musí být připsána na náš bankovní účet v předchozí všední den nejpozději ve 14:00.

K objednávce jsou připočteny náklady na expedici ve výši 149 Kč.

Tarif „Do druhého dne po Praze“

Kurýrní služba doručí objednávku do druhého všedního dne po Praze. Doručení probíhá mezi 9:00 – 17:00 hod. Doručení „Do druhého dne po Praze“ je možné v případě, že objednávka byla přijata k vyřízení v předchozí všední den do 14:00, tj. platba poslední objednávky, která bude přijata k vyřízení, musí být připsána na náš bankovní účet ve všední den v předchozí všední den nejpozději ve 14:00.

K objednávce jsou připočteny náklady na expedici ve výši 109 Kč.

Tarif „Po Praze v pracovní dobu“

Kurýrní služba doručí zásilku v den objednávky mezi 13:00 – 17:00 hod. Platí pouze v rámci Prahy a pouze v případě, že objednávka byla přijata k vyřízení ve všední dny do 12:00, tj. platba poslední objednávky, která bude přijata k vyřízení, musí být připsána na náš bankovní účet ve všední den nejpozději ve 12:00.

K objednávce jsou připočteny náklady na expedici ve výši 79 Kč.

Další podmínky dodání zboží:

V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží v požadované době, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o komplikaci a dohodne výměnu zboží v objednávce, popřípadě další detaily realizace objednávky.

VII. Způsoby dopravy

Zboží Prodávající zasílá kurýrní službou, která Vám zboží přiveze na místo určení Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na číslech 725 773 078, 724 239 045 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

X. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na územi České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Osobní údaje, bezpečnost.

XI. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

GoPay

Vyrobil: Zengon s.r.o.